Lietvedības pakalpojumi

Lietvedība ir uzņēmuma darbības dokumentēšana un dokumentu glabāšana atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām. Ir svarīgi, lai dokumentam ir juridiskais spēks, pretējā gadījumā tas nav saistošs citām organizācijām un fiziskajām personām.

Lietvedības pakalpojuma ietvaros sagatavojam uzņēmuma pārvaldes un rīkojuma dokumentus ( akti, rīkojumi u.c.) saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām.