Fizisko personu deklarācijas

Latvijas likumdošana deklarēt savus ienākumus gada deklarācijā uzliek par pienākumu noteiktam nodokļa maksātāju lokam, gan arī paredz gada ienākumu deklarāciju iesniegt brīvprātīgi, uzrādot attaisnotos izdevumus. Katru gadu valsts pēc ienākumu deklarācijām atmaksā vairāk nekā 30 miljonus latu.

Arī ienākums no kapitāla pieauguma, piemēram, no nekustamā īpašuma pārdošanas, ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un fiziskai personai ir jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla.

Piedāvājam konsultācijas par fizisko personu deklarāciju aizpildīšanu:

  • gada deklarācijas aizpildīšana (arī saimnieciskās darbības veicējiem);
  • deklarācijas par ienākumu no kapitāla aizpildīšanas.
  • Konsultējam arī pašnodarbinātas personas grāmatvedības un nodokļu jautājumos.Latvijas likumdošana deklarēt savus ienākumus gada deklarācijā uzliek par pienākumu noteiktam nodokļa maksātāju lokam, gan arī paredz gada ienākumu deklarāciju iesniegt brīvprātīgi, uzrādot attaisnotos izdevumus. Katru gadu valsts pēc ienākumu deklarācijām atmaksā vairāk nekā 30 miljonus latu.