Algu aprēķins un personāla lietvedība

Algu aprēķināšanas un personāla lietvedības pakalpojums kļūst arvien populārāks un to kā ārpakalpojumu izvēlas arī uzņēmumi, kas savu grāmatvedību veic uzņēmuma iekšienē. Nododot algu aprēķināšanu ārpakalpojuma sniedzējam, uzņēmums ievērojami samazina savas izmaksas, tiek nodrošināta algu jautājumu konfidencialitāte.

Algu aprēķināšana piedāvājam:

  • ikmēneša algu aprēķinus (tai skaitā prēmijas, atvaļinājumi, slimības lapas, komandējumi u.c.), ar algām saistīto nodokļu aprēķinus;
  • maksājumu sagatavošanu algu izmaksai;
  • likumdošanā paredzēto atskaišu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestam;
  • darbinieku personisko lietu kārtošanu;
  • darba līgumu sagatavošanu.